h

Ontstaan

Wij zijn SP afdeling Dongeradeel (voorheen De Twa Dielen). 
Eind 2004 zijn 8 SP-leden bij elkaar gekomen om te kijken of het mogelijk was een eigen afdeling op te richten in de gemeenten Dantumadeel en Dongeradeel. Iedereen was enthousiast, en kort daarna zijn we als ledenwerkgroep 'De Twa Dielen' aan de slag gegaan. 
In 2005 hebben we diverse acties georganiseerd, o.m. tegen de nieuwe Europese grondwet, en verschillende bijeenkomsten verzorgd, o.m. een informatieavond over de nieuwe zorgwet. 
In januari 2006 zijn we afdeling SP De Twa Dielen in oprichting geworden. Tevens zijn toen de gemeenten Ameland en Schiermonnikoog bij onze afdeling i.o. gevoegd. 
Op 4 juni 2006 hebben wij de officiële status van SP afdeling De Twa Dielen gekregen. 
Op 13 juni 2006 is het bestuur unaniem gekozen door de leden, en zijn we een zelfstandige SP afdeling. 
Eind 2008 zijn wij aangevuld met de werkgroepen Kollumerland en Achtkarspelen. 
In 2009 zijn er diverse acties georganiseerd, o.m. protest tegen de verkoop van Nuon, 65 moet 65 blijven, discussieavond kredietcrisis, 'minder Brussel' i.v.m. Europese verkiezingen, 2x een informatie avond duurzame energie, estafetteloop 67 km (maar 65 blijft 65), enz.
In 2010 hebben wij besloten (nog) niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De komende periode willen wij gebruiken om toekomstige gemeenteraads leden goed op te leiden, het versterken van de organisatorische basis, en het versterken van het contact met de inwoners van de gemeenten.
In maart 2010 hebben wij tijdens de ALV besloten de naam 'SP afdeling De Twa Dielen' te wijzigingen in 'SP afdeling Dongeradeel'. Dit i.v.m. de herkenbaarheid, duidelijkheid, vindbaarheid, omdat het merendeel van onze leden in deze gemeente wonen, en i.v.m. de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Samen met de andere 3 gemeenten maken we ons sterk voor onze regio Noordoost Friesland!

Met deze website willen wij informatie over SP in Noordoost Friesland te geven. 
Ook willen we de SP standpunten van Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit in de gemeenten nog beter gestalte geven. 
We hopen met uw steun meer zeggenschap te krijgen in de gemeenten Dantumadeel, Dongeradeel, Ameland en Schiermonnikoog.

U bent hier