h

Hulpdienst

Informatie en advies voor iedereen!

1. Introductie SP-Hulpdienst "Noardeast-Fryslân"

De SP-Hulpdienst is één van de speerpunten van de actiekant van de SP. In de afgelopen 10 jaren kunnen zij met een gerust hart zeggen dat het zijn nut inmiddels al wel bewezen heeft. In die 10 jaar hebben al veel personen de hulp ingeroepen van de hulpdienst met de meest uiteenlopende vragen. Zo zijn het vragen over bijzondere bijstand tot vragen over de zorg en van vragen over huursubsidie tot vragen over CAO's. Ook voor sociale en praktische hulp stellen zij hun open en zoeken een oplossing daar waar mogelijk is. Ook kwamen er bij ons al vragen binnen van personen die met problemen zaten, dus hoog tijd om ook bij ons in de afdeling een hulpdienst op te zetten.

2. Medewerkers

Het team van medewerkers is bij ons nog niet zo groot maar we streven er na om dit zo snel mogelijk uit te breiden. We zoeken nog mensen met de juiste kennis op velerlei gebied om onze cliënten van een zo goed mogelijke oplossing of advies te voorzien. Bent u zo'n persoon en wilt u ons en anderen helpen neem dan gerust ook contact op met onze hulpdienst.

3. Hoe werkt de hulpdienst van de SP Noardeast-Fryslân

Uit de diverse vragen is gebleken dat vooral de verwijsfunctie van onze hulpdienst tot één der belangrijkste behoord. Het is uiteraard niet de bedoeling dat wij iedereen doorverwijzen, maar aan de andere kant zijn wij de mening toegedaan dat, indien andere organisaties specifieke kennis in huis hebben wij niet moeten schromen om mensen op die mogelijkheid te wijzen. Verder is gebleken dat wij voor veel mensen een laatste strohalm zijn. Mensen die reeds overal hun heil hebben gezocht en die veelal van het kastje naar de muur zijn gestuurd komen dan regelmatig in laatste instantie bij ons. Gezamenlijk zoeken wij dan naar een oplossing. Onze hulpdienst werkt nu nog via e-mail en de post, maar in de toekomst ook telefonisch.

4. Privacy en geheimhouding

In alle gevallen waarin u de SP-hulpdienst benaderd om hulp en advies, kan en mag u vertrouwen op de bescherming van uw privacy en dus op de geheimhouding van en zorgvuldige omgang met alle informatie die u ons verstrekt.

SP-Hulpdienst

 noardeast-fryslan@sp.nl

Per post: SP Hulpdienst Noardeast-Fryslân
p/a Molenweg 25, 9104 CX Damwoude

U bent hier