h

De gemeente moet trots zijn op de Kûpe!

6 april 2009

De gemeente moet trots zijn op de Kûpe!

Ruim een maand geleden heb ik als lid van SP-werkgroep Achtkarspelen een stukje in De Feanster geschreven met die strekking. Door alle negatieve publiciteit over De Kûpe leek het alsof er geen bezoekers zijn en er geld wordt gestopt in een bodemloze put. Het belang van De Kûpe moest maar eens duidelijk worden.
Nooit geweten dat een stukje zo veel reacties op kon leveren. Niet alleen van de vrouwen uit mijn zwemgroep en de medewerkers van het zwembad. Bezoekers belden me dat ze het geweldig vonden en ook op straat werd ik aangehouden door mensen die vertellen dat het hun uit het hart gegrepen is. En wat me niet zo vaak gebeurt, iedereen vroeg om actie: ‘We gaan handtekeningen verzamelen, Marian en we gaan met spandoeken naar het gemeentehuis’.

Er zijn inmiddels al meer dan 1000 handtekeningen gezet onder het motto: Onderhoud en Behoud De Kûpe. En, een idee van de aquajogginggroep van maandagmorgen, Omrop Fryslân is uitgenodigd om verslag te doen van de actie “lit De Kûpe net fersûpe!”.
Nog even in het kort waar het om gaat: B&W hebben in 2004 voorgesteld om het schoolzwemmen af te schaffen en De Kûpe te sluiten. De gemeenteraad heeft dat toen niet overgenomen. Het schoolzwemmen is in 2007 toch afgeschaft en er is een besluit genomen om het onderhoud zo minimaal mogelijk te laten zijn. Kortom: een stilzwijgende sterfhuisconstructie.
Want wat gebeurt er als het contract met het sportfondsenbad in 2012 afloopt?
In 2014 bestaat het zwembad 40 jaar en is volgens de gemeente dan afgeschreven. Als je niet tijdig onderhoudt en renoveert, ja dan klopt dat wel. En dan gebeurt er precies wat in 2004 door de gemeenteraad is afgewezen. We hebben als leden van de SP een gesprek met de wethouder gehad over de plannen met De Kûpe. Er zal een onderzoek komen en de gemeenteraad zal na de gemeenteraadsverkiezingen over de toekomst van de Kûpe besluiten.
Maar valt er dan nog wat te besluiten? Is dat niet veel te laat?
150.000 bezoekers per jaar maken duidelijk dat De Kûpe belangrijk is, niet alleen voor Buitenpost, maar voor de hele gemeente en de grotere regio. Bij de opname van Omrop Fryslân verrast de manager van de Kûpe de vele zwemmers van de maandagmorgen met de mededeling dat het noodzakelijke onderhoud (vorig jaar gepland) door zal gaan. De vloer en het plafond worden vernieuwd. De vervanging van de pui (dit jaar in de planning) is (nog) niet goedgekeurd.
We hopen dat de gemeente de voordelen van De Kûpe even goed in beeld brengt als de kosten en dat door tijdig onderhoud en renovatie de Kûpe voor zijn vele bezoekers behouden blijft.

Marianne Rigter, Buitenpost

U bent hier