h

Verspilling van gemeenschapsgeld

12 juni 2009

Verspilling van gemeenschapsgeld

Het college van burgemeester en wethouders in Achtkarspelen vindt dat de gemeente Achtkarspelen momenteel matig vertegenwoordigd is in netwerken, waarin publieke en private partijen elkaar regelmatig ontmoeten. En dat is van belang voor de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, aldus het college. Tot zover is daar weinig tegen in te brengen. Daarvoor zijn ook de jaarlijkse Bedrijven Contactdagen. Maar volgens het college is dit te beperkt. Daarom heeft het college besloten een driejarig lidmaatschap aan te gaan van de Ondernemers Sociëteit SC Heerenveen.

Deze sociëteit zou uitstekende aanknopingspunten bieden voor een nadrukkelijker positioneren van Achtkarspelen als ondernemende gemeente en uitstekende vestigingsplaats. Ook goed voor de werkgelegenheid, zo stelt het college. Dit klinkt niet slecht.
Wat zijn dan de mogelijkheden die deze sociëteit biedt?
Nou, dat is niet mis: toegang tot thuis-, beker-, Champions League- en andere wedstrijden van SC Heerenveen, een parkeerkaart per 2 lidmaatschapskaarten, 50 gratis consumptiebonnen, gratis bijwonen van nieuwjaarsreceptie, seizoensluiting en een netwerkbijeenkomst, jaarlijks gratis een bedrijfsbezoek en een netwerkdag op Terschelling, jaarlijkse ladies night (met modeshows en workshops), gebruik van de businessruimten, waarin zakelijke contacten kunnen worden gelegd, voorrang bij reservering buffet of diner voorafgaand aan de wedstrijd.
En voor wie is dit lidmaatschap bestemd?
De vier collegeleden zijn kaarthouders voor de totaalprijs van € 10.000 per jaar. Dat is over 3 jaar dus €30.000. Dit wordt betaald uit het representatiebudget en de reserve economische reservering.

Nu zijn wij de laatsten die het belang van een goed netwerk ontkennen, maar we vragen ons in alle ernst af, of dit de manier is om contacten te leggen. Wij menen oprecht dat er wel betere manieren zijn om contacten te leggen en zeker voor een bedrag, waarvan sommige mensen wel 2 jaar lang kunnen leven. Menig ondernemer en burger van Achtkarspelen weet wel een betere bestemming voor dit bedrag, vooral in deze onzekere tijden. Temeer daar op geen enkele manier zeker is of dit lidmaatschap wel tot het gewenste resultaat leidt en of en in hoeverre dit in het belang van de bevolking is.

We vragen ons ook af of de raad hierin gekend is en hoe de raadsleden over dit pretlidmaatschap (in onze ogen althans, gezien de aanbiedingen) denken. Vooralsnog zijn wij als SP van mening dat het verspilling van gemeenschapsgeld is.

Auke Veenstra
SP-Werkgroep Achtkarspelen

U bent hier