h

Marktwerking in de zorg is Zielenroof

6 februari 2010

Marktwerking in de zorg is Zielenroof

Stelt u zich eens voor: als hulpverlener in de GGZ bent u elke dag aan het werk om een verschil te maken in het leven van uw cliënten. Elke dag opnieuw probeert u uw deskundigheid en creativiteit in te zetten om uw cliënten nieuwe richtingen te doen ontdekken zodat hun leven aangenamer en betekenisvoller wordt. Daarvoor verdient u in de eerste plaats ondersteuning, zodat u uw werk zo goed mogelijk kunt doen, maar ook respect en waardering.

De realiteit is dat het in de zorg steeds minder draait om de mens maar vooral om productie, procedure en profilering. De kwaliteit van de zorg en de belangen en privacy van de patiënten en van u als professional zijn naar de achtergrond verdreven. Steeds vaker krijgen patiënten niet de zorg waarvan u vindt dat ze die nodig hebben.

De invoering van de marktwerking, op 1 januari 2008, zou de geestelijke gezondheidszorg goedkoper en beter maken. Wordt dat doel gehaald? Beslist niet. Uit een grootschalig praktijkonderzoek van de actiegroep ‘Zorg geen Markt’ onder meer dan 5000 zorgverleners in de GGZ blijkt dat het nieuwe zorgstelsel de GGZ heeft ontwricht:

de kwaliteit van zorg neemt af terwijl de kosten stijgen;
veel instellingen en praktijken hebben grote financiële problemen;
bureaucratie (bijvoorbeeld Diagnose Behandel Combinatie, CIZ-indicatie of ZorgZwaartePakketten) verlamt de zorg;
professionals gaan gebukt onder een hoge werkdruk;
Financiering van preventie en dienstverlening staat onder druk en dreigt te verdwijnen.
Maakt u zich ook zorgen over de ontwikkelingen in de GGZ? U bent niet de enige. Duizenden werknemers uit de GGZ hebben zich aangesloten bij de groep “De GGZ laat zich horen” die, samen met andere initiatieven, opkomt voor de kwaliteit van zorg in de GGZ. Zij roepen collega’s en sympathisanten op mee te helpen om de oprukkende vermarkting en de afbraak van de kwaliteit van zorg te keren. Meer informatie vindt u op http://www.zorggeenmarkt.nl/ggz

De ziel moet terug in de zorg. Dat betekent dat de inhoud van de zorg centraal moet staan en niet het geld, dat het vertrouwen in de deskundigheid en bezieling van professionals moet worden hersteld en dat de bureaucratie moet worden teruggedrongen. De SP roept u op de petitie te ondertekenen waarbij de overheid gevraagd wordt de marktwerking en de DBC's stop te zetten en samen met de professionals te onderzoeken hoe het anders en beter kan.

Hetty Kloosterman-Combs, lid SP – Werkgroep Achtkarspelen

Deze petitie is een initiatief van het actiecomité
´Zorg geen Markt´ (www.zorggeenmarkt.nl) samen met
´De GGZ laat zich horen´ (www.deggzlaatzichhoren.nl)
en wordt ondersteund door
Abva Kabo FNV (www.abvakabofnv.nl),
Nu’91 (www.nu91-leden.nl),
CNV publieke zaak (www.cnvpubliekezaak.nl) en de
FNV vrouwenbond (www.fnvvrouwenbond.nl).

U bent hier