h

Nieuwe voedselbank in Kollumerland

9 juli 2011

Nieuwe voedselbank in Kollumerland

De nieuwe Stichting Voedselbank Kollumerland gaat na de zomer van start om minima te voorzien van levensmiddelen. In deze gemeente zijn mensen die leven onder de armoedegrens, zo is uit onderzoek gebleken.

Met de voedselbank wordt geprobeerd deze minima in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Het gaat in Kollumerland om ongeveer 40 gezinnen. Eerst wordt naar de persoonlijke situatie gekeken door een screener, waarna wordt besloten of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket.

U bent hier