h

SP wil meer toezicht Friese natuurgebieden

3 juni 2020

SP wil meer toezicht Friese natuurgebieden

De SP wil dat Gedeputeerde Staten overgaat tot het uitkeren van de (verplichte) vergoeding voor handhaving in natuurgebieden. Er zijn grote problemen, o.m. doordat mensen in het broedseizoen vanaf de paden diep de kwetsbare natuurgebieden intrekken. Er is 17,39 verplichte vergoeding per hectare beschikbaar vanuit Den Haag. Dit wordt niet uitgekeerd door GS. De Friese natuurorganisaties zitten daardoor met de handen in het haar.

Zo werd duidelijk in een artikel in de Leeuwarder Courant. De SP heeft naar aanleiding daarvan vragen gesteld aan GS Fryslân. SP woordvoerder en statenlid Hanneke de Goede: “De terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Fryske Gea en Natuurmonumenten zitten met de handen in het haar, er is volstrekt onvoldoende personeel om het toezicht uit te voeren. De provincie beroept zich op geldgebrek, maar dat is een drogreden. Als er wordt gekozen voor goede handhaving is er natuurlijk altijd geld te vinden, het is een kwestie van prioriteiten stellen. Wij vragen het college van Gedeputeerde Staten dan ook om te kiezen voor goede handhaving en dus geld te zoeken om dit mogelijk te maken.”

Tijdens het debat bleek gedeputeerde Hoogland (PvdA, natuur) voorlopig geen extra geld voor BOA's in natuurgebieden beschikbaar te stellen. Hij ontkent niet dat er in het broedseizoen mensen zijn die de natuur verstoren. Er zal worden onderzocht of het toezicht kan worden verbeterd. Door bijvoorbeeld BOA's in te zetten waar overtredingen zich voordoen.
Hoogland zei verder dat hij 'blij' is met de Statenvragen van de SP en beraad zich nog op definitieve antwoorden.

Het artikel over de natuurgebieden in de LC.
SP artikel en vragen die aan het college werden gesteld.

Reactie toevoegen

U bent hier