h

Drukke bushalte in De Westereen moet blijven

26 oktober 2021

Drukke bushalte in De Westereen moet blijven

De halte van lijn 62 aan de Noarder Stasjonstrjitte in De Westereen moet gehandhaafd blijven, aldus de Statenfractie van de SP Fryslân. Deze halte is een halte die in de top 15 staat qua drukte in de provincie Fryslân en wordt gebruikt door scholieren, forensen, bewoners uit omliggende dorpen en asielzoekers om over te stappen op de trein of andersom. Het mag niet zo zijn dat door het strekken van buslijnen, de ontsluitende functie van de bus geslachtofferd wordt.

Ook kan het niet zo zijn dat door het met handen en voeten gebonden zijn aan een concessie van één vervoerder, de Provincie hierover geen zeggenschap in heeft. De SP vindt ook dat het corona-argument oneigenlijk in de argumentatie wordt gebruikt.

Door steeds meer haltes op te heffen, omdat het financieel niet aantrekkelijk is om hier te stoppen, wordt het gebruik van het openbaar vervoer steeds meer aangetast en ondermijnd.

Daarom dient de SP tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 oktober een motie in om de betreffende halte te handhaven. Een en ander wordt middels de motie en een mondelinge toelichting van woordvoerder Peter van Noort aan Gedeputeerde Fokkens en Provinciale Staten kenbaar gemaakt.

Reactie toevoegen

U bent hier