h

Regioconferentie SP Fryslan en SP Groningen

16 mei 2022

Regioconferentie SP Fryslan en SP Groningen

Op zaterdag 30 april jl. kwamen de afgevaardigden van de SP afdelingen in Friesland en Groningen in Heerenveen bij elkaar om te praten over de SP koers landelijk en de te nemen stappen naar de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar

Voor beide provincies werden er mensen gekozen die zitting gaan nemen in de kandidatencommissie en de programmacommissie voor de Provinciale Statenverkiezingen. Hiermee zijn de eerste stappen gezet van de vele die nog gaan volgen voordat de verkiezingen er zijn.

O.m. fractievoorzitster van SP Fryslan Hanneke Goede en Sandra Beckerman waren aanwezig om te vertellen over bijvoorbeeld de stand van zaken betreffende de vergoeding van de gaswinning schade en de acties die er aan gaan komen.

Aan het eind van de dag werd Aldo Schelvis unaniem gekozen tot Regiovertegenwoordiger voor Friesland.

Klik hier voor het gehele verslag met foto´s.

Reactie toevoegen

U bent hier