h

Nieuws uit 2020

24 december 2020

Kerstboodschap Lilian Marijnissen

Het jaar 2020 is bijna ten einde. Hoe vind je de juiste woorden voor een jaar waarin de wereld opeens zo op z'n kop kwam te staan? De offers zijn groot geweest. Van de mensen die keihard hebben gewerkt om de coronacrisis te bestrijden. Van de mensen die niet konden werken vanwege het virus. Van de eenzame mensen, van de mensen waar thuis niet veilig is, van de ouders die werknemer, ouder en leraar ineen moesten zijn.
Tegelijkertijd ontstonden hartverwarmende initiatieven. Lieten mensen zien solidair te zijn met elkaar. Die solidariteit is goud waard. Het laat zien wat de waarde is van onze samenleving. Het is de reden dat ik 2021 met vertrouwen tegemoet zie. Een vaccin is namelijk geen antwoord op schrijnende tweedeling, maar die solidariteit is dat wel.

Lees verder
20 november 2020

Stop de huurverhogers

Foto: SP

Al tijden voeren we samen met huurders actie voor lagere huren. Langzaam maar zeker komen we dichterbij. Deze week stemden precies 75 Tweede Kamerleden voor ons voorstel om de huren van sociale huurwoningen te bevriezen; één stem te weinig voor een meerderheid. De motie komt nu binnenkort opnieuw in stemming in de Tweede Kamer.Lees verder
12 november 2020

Een eerlijk Nationaal Zorgfonds

Vandaag zijn de zorgpremies weer per post bezorgd en bekend gemaakt aan iedereen. Ook in deze coronaperiode, nu de burgers het al moeilijk hebben, stijgen de zorgkosten weer. Als het aan de SP ligt dan hebben we de zorgverzekeraars niet meer nodig; de zorgpremie gaat op nul en wordt de zorg betaald naar draagkracht via een Nationaal Zorgfonds. 

Lees verder
5 november 2020

Digitale bijeenkomst 17 november

Op 17 november is er weer een digitale bijeenkomst met onze SP leden over het Concept Verkiezingsprogramma van de SP. De opmerkingen en aanvullingen van onze vorige digitale bijeenkomst zijn hierin verwerkt, alsmede van de andere landelijke SP afdelingen. Ook nu is jullie inbreng weer zeer welkom.

Lees verder
30 oktober 2020

Meerderheid voor meer zorggeld

Maandenlang hebben zorgverleners en SP’ers zij aan zij gestreden voor meer waardering voor de zorg. Dinsdag werd in de Tweede Kamer eindelijk een motie aangenomen om zorgverleners structureel beter te waarderen.

Lees verder
24 oktober 2020

Motie biologisch hekkelbeleid aangenomen

Schoon water is van vitaal belang voor Fryslân. Zowel voor de watervoorziening als voor de biodiversiteit. De SP maakt zich hier sterk voor. Tijdens de Statenvergadering van 21 oktober stond de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de agenda van Provinciale Staten. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier